TUGIISIKUTEENUS
 

Tugiisikuteenust osutatakse vajadusel lapsele koolitunnis , lapsehoiuteenuses vÕi kodus.

Teenuse osutamise koht

SÕle 40, kodu

teenust rahastab

SKA(Sotsiaalkindlustusamet) kalendriaastas 4918,00 eurot.

http://www.sotsiaalkindlustusamet.ee/et/lapsed-ja-pere/lastekaitse/puudega-laste-tugiteenused

Kuidas teenust saada?

1. Kui klassiÕpetaja leiab, et lapsele on vaja koolitundideks vÕi lapsehoiuteenuse osutamise ajaks tugiisikut, siis teeb ta selle ettepaneku MTÜ tugiteenuste koordineerijale ja lapsevanemale.
 

2. Kui lapsevanem leiab, et lapsele on vaja tugiisikut koju (koolivaheajad, nädalavahetus, Õhtul kodus, lapse haigusperioodil jne), siis ta teeb avalduse MTÜ tugiteenuste koordineerijale juuseinga@gmail.com

3. MTÜ saab tugiisikuteenust pakkuda ainult juhul kui teenuse osutajaks on inimene olemas. Tugiisikuteenuse vajaduse pikem ette prognoosimine on vajalik, et inimest teenuse osutamiseks otsida. Kui lapsevanemal on endal hea tuttav, kes sooviks tugiisikuteenust osutada siis vanem annab sellest koordinaatorile teada.

4. Kui Lapsevanemal on SKA otsus teenusele olemas, siis edastab ta selle MTÜ-le.
 

5. Kui Lapsevanemal puudub SKA otsus, siis teeb Lapsevanem avalduse:
 

6. MTÜ ja Lapsevanem sÕlmivad tugiisikuteenuse osutamiseks kliendilepingu (tugiisikuteenuse kliendilepingu vorm)

NB!

Lapsehoiuteenuse ja tugiisikuteenuse saamiseks on SKA-s ühtne avalduse vorm. Kasti tuleb teha ristikesed mÕlema teenuse saamiseks.

Tugiisikuteenuse koordinaator: Inga Juuse

e-mail: juuseinga@gmail.com

TEL: 56262085