top of page
probleemse_käitumise_ennetus_ja_lahendam

SA INNOVE PROJEKT „PROBLEEMSE KÄITUMISE ENNETUS JA LAHENDAMINE”

 

Meede „Õpetajate, haridusasutuste juhtide ja noorsootöötajate professionaalse arengu toetamine” tegevuste „Õpetajate ja haridusasutuse juhtide koolitus”

 

Projekti kestvus: 03.02.2020-15.05.2020

 

Toetuse saaja: MTÜ Tallinna Erivajadustega Laste ja Noorte Tugiühingu hallatav Hilariuse Kool

Tallinn, Eesti

 

Toetuse summa: 3663,34 kuni 100% abikÕlblike kulude maksumusest

 

Projekti kokkuvÕte: Teoreetiliste teadmiste ja praktiliste oskuste koolitused aitavad lahendada ning ennetada Õpilaste probleemset käitumist.

 

Eesmärgid: 

1. Õpikeskkonna kujundamise kompetentside toetamine (sh lahendab distsipliiniprobleeme, kaasates vajadusel kolleege, tugispetsialiste ja lapsevanemaid; kasutab olukorrale sobivaid suhtlusviise; on hea kuulaja).

1.Viha ja agressiooni erinevuste mÕistmine ning sekkumiste erisused.

2. Agressiooni ja vägivalla ennetamine.

3. Teadmised probleemse käitumise pÕhjustest.

4. Suhtlemine konfliktolukorras.

5. Verbaalne ja füüsiline piiride seadmine.

6. Käitumise igakülgse analüüsi ja keskkonna vastasmÕju uurimine.

 

Tulemused:

1. Teadmised juriidilistest aspektidest, millal ja kuidas vÕib töötaja sekkuda.

2. Teadmised füüsilistest turvalistest sekkumistehnikatest läbi praktiliste harjutuste.

3. Teadmised probleemse käitumise pÕhjustest ja funktsioonist;

4. Oskus töötavate sekkumisvÕimete kasutamiseks, mille tulemusena inimese käitumine muutub.

5. Hilariuse koolipÕhiseid probleemse käitumise olukordi analüüsides mÕistavad töötajad selle pÕhjuseid, oskavad hiljem sarnaseid olukordi ennetada ja vajadusel Õigesti sekkuda.

bottom of page