top of page
õppematerjalid_ja_vahendid_erivajadusteg

SA INNOVE PROJEKT „ÕPPEMATERJALID JA -VAHENDID ERIVAJADUSTEGA ÕPILASTELE”

 

Meetme „KoolivÕrgu korrastamine” tegevus „Väikelahendused HEV Õpilaste integreerimiseks tavakoolidesse”

 

Projekti kestvus 02.03.2020-31.05.2020

 

Toetuse saaja: MTÜ Tallinna Erivajadustega Laste ja Noorte Tugiühingu hallatav Hilariuse Kool

Tallinn, Eesti

 

Toetuse summa: 2 519,57 kuni 85% abikÕlblike kulude maksumusest

 

Projekti kokkuvÕte: Raske ja sügava intellektipuudega Õpilastele vajalike Õppematerjalide ja -vahendite ostmine tunnetus-teraapiatuppa.

 

Eesmärk:

Suurendada kooli valmisolekut rakendada kaasava hariduse pÕhimÕtteid, mille kohaselt Õpib haridusliku erivajadusega Õpilane elukohajärgses koolis ja temale on loodud kÕik tingimused, mis arvestavad tema vajadusi. Tunnetus-teraapiatuba on intellektipuudega ja autismispektri häiretega laste puhul oluline abivahend eripedagoogilisteks tegevusteks, sh rahustamine.

 

Tulemus:

Projekti tulemusena on sisustatud sensoorselt mitmekesine tunnetus-teraapiatuba, mis vÕimaldab Õpilastele ajaveetmise ja lÕÕgastumise vÕimalusi, individuaalset ja vÕimetekohast arengut.

bottom of page