ÜLDKOOSOLEKU OTSUSED

Üldkoosolek 27.01.2021 nr 1-5/7

OTSUSTATI:

1. Kinnitada uueks nimeks MTÜ Erivajadustega Laste ja Noorte Tugiühing.

2. MTÜ  vÕtab Hüpoteeklaen AS-lt laenu 156 000€, mis kasutatakse Geopolügooni kinnistu soetamiseks

3. Kinnitada ühingu 2021.a eelarve

4. Valida uuteks juhatuse liikmeteks 2021-2023 Inga Juuse   ja Katrin Lehtveer 

5. Kehtestada ühingu Õppemaksu suuruseks alates 01.09.2021 150,00 eurot kuus