top of page
Hilariuse kool on loodud lastevanemate soovil ning on mÕeldud erivajaduslikku Õpet vajavatele lastele. Enda juurde ootame Õpilasi, kes on määratud toimetuleku Õppekavale.
Koolis on epohhiÕpe. Igal hommikul Õpitakse ühte Õppeainet kahel esimesel koolitunnil 3-4 nädalat. Seejärel on käelise tegevuse, liikumise, muusika, eesti keele ning matemaatika tunnid. Selline kindel päeva- ja nädalarütm annab lastele turvatunde. 
 
Koolielu kulgeb rütmis, mis arvestab päeva, nädala, kuu ja aastaaegade vaheldumist. Oma töös Õpilastega toetume waldorfpedagoogikale.

Tahame jääda väikeseks ja hubaseks kooliks, mis praegu ja ka tulevikus teeb koostööd erinevate rehabilitatsioonikeskustega, et kÕik vajalik lapse arenguks jÕuaks ka lapseni.

 

Meie sÕpruskooliks Eestis on Tartu Maarja kool.

„Maailma tÕeliselt tundes vaata sügavalt omaenda sisemusse;  end tÕeliselt tundma Õppides näitad üles tÕelist huvi maailma vastu.“  R.Steiner
 

bottom of page