Hilariuse kooli perre kuuluvad inimesed, kes kannavad endas samu väärtusi ja pÕhimÕtteid.

1, 3.klass

Õpetaja:         Mairi Mölder - mairi@hilarius.ee

abiÕpetaja:    Alla Osokina - alla@hilarius.ee

2.-4.klass

Õpetaja:         Karin Raidma - karin@hilarius.ee

abiÕpetaja:    Merle Õismann - merle@hilarius.ee

2, 4.klass

Õpetaja:         Mairika Babenko - mairika@hilarius.ee

abiÕpetaja:    Kaisa Kuusiste - kaisakuusiste@gmail.com

5.-6.A, PÕ II klass

Õpetaja:         Oliver Umbsar - oliver@hilarius.ee

5.-6.B klass

Õpetaja:         Kristiin Metsanurm - kristiinm@gmail.com

abiÕpetaja:    Kersti Pellmas - kersti@hilarius.ee

6.-8.klass

Õpetaja:         Natali Hanni - hanninatali@gmail.com

abiÕpetaja:    Raimond Viirmaa - raimond@hilarius.ee
 

9, PÕ I klass

Õpetaja:         Kristel Joamets – kristel.joamets@mail.ee

9, LÕ klass

Õpetaja:        LIUBOV KOOBAS - liubov@hilarius.ee

Kehalise kasvatuse Õpetaja: Marika Vakepea - marika.vakepea@gmail.com
TööÕpe (puutöö) - Peeter Sihvre - peeter.sihvre@gmail.com
TööÕpe (kangasteljed, savitöö) - Anita Haljak - anita@hilarius.ee

MuusikaÕpetaja - Ülle Mängli - ylle@meil.ee
Valikaine arvutiÕpetus - Oliver Umbsar

Valikaine kodundus - Karin Raidma​

Logopeed - Ireen Kukner - ireenkukner@gmail.com

eripedagoog - Kadi Pärn - kadi@hilarius.ee

eripedagoog -  Ülle Mängli - ylle@meil.ee 

HEV ÕPILASTE ÕPPE KOORDINEERIJA - NATALI HANNI - hanninatali@gmail.com

Psühholoog - Liis Müürsepp - liis@hilarius.ee

Õpetaja, eripedagoog - Maret Altnurm(lapsehoolduspuhkusel)

Õpetaja - Kerttu Taggo (lapsehoolduspuhkusel)

LAPSEHOIUteenuse osutajad: 

Irje Kaal - irje.kaal@live.com