Hilariuse kooli perre kuuluvad inimesed, kes kannavad endas samu väärtusi ja pÕhimÕtteid.

1-2.klass

Õpetaja:         liubov Koobas - liubov@hilarius.ee

abiÕpetaja:    Alla Osokina - alla@hilarius.ee

3.-5.klass

Õpetaja:         Karin Raidma - karin@hilarius.ee

abiÕpetaja:    Merle Õismann - merle@hilarius.ee

3, 5.klass

Õpetaja:         Mairika Babenko - mairika@hilarius.ee

abiÕpetaja:    Kaisa Kuusiste - kaisakuusiste@gmail.com

abiÕpetaja:    Marika vakepea - marika.vakepea@gmail.com

6-7.A klass

Õpetaja:         eva Ramjalg - eva.minu@hotmail.it

6.-7.B klass

Õpetaja:         Kristiin Metsanurm - kristiinm@gmail.com

abiÕpetaja:    Kersti Pellmas - kersti@hilarius.ee

7.-9.klass

Õpetaja:         Natali Hanni - hanninatali@gmail.com

abiÕpetaja:    Raimond Viirmaa - raimond@hilarius.ee
 

PÕ I, PÕ II klass

Õpetaja:         Kristel Joamets – kristel.joamets@mail.ee

Kehalise kasvatuse Õpetaja: Marika Vakepea
TööÕpe (puutöö) - Peeter Sihvre - peeter.sihvre@gmail.com
TööÕpe (kangasteljed, savitöö) - Anita Haljak - anita@hilarius.ee

MuusikaÕpetaja - Ülle Mängli - ylle@meil.ee
Valikaine arvutiÕpetus - Kristiin Metsanurm, Liubov Koobas

Valikaine kodundus - Karin Raidma​

Logopeed - Ireen Kukner - ireenkukner@gmail.com

eripedagoog -  Ülle Mängli - ylle@meil.ee 

HEV ÕPILASTE ÕPPE KOORDINEERIJA - NATALI HANNI - hanninatali@gmail.com

ÕPETAJA/Psühholoog - Liis Müürsepp - liis@hilarius.ee

sotsiaalpedagoog - Oliver Umbsar - oliver@hilarius.ee

Õpetaja, eripedagoog - Maret Altnurm(lapsehoolduspuhkusel)

Õpetaja - Kerttu Taggo (lapsehoolduspuhkusel)

Lapsehoiuteenuse osutajad: 

Irje Kaal - irje.kaal@live.com