Hilariuse kooli perre kuuluvad inimesed, kes kannavad endas samu väärtusi ja pÕhimÕtteid.

1.klass

Õpetaja:        Karin Raidma - karin@hilarius.ee

1.-2.klass

Õpetaja:        Mairi Mölder - mairi@hilarius.ee

abiÕpetaja:   Merle Õismann - merle@hilarius.ee

 

2.klass

Õpetaja:        Mairika Babenko - mairika@hilarius.ee

abiÕpetaja:    Kaisa Kuusiste - kaisakuusiste@gmail.com

3.-4. A klass

Õpetaja:         Kerttu Taggo - kerttu@hilarius.ee

abiÕpetaja:    Alla Osokina - alla@hilarius.ee

3.-4. B klass

Õpetaja:         Kristiin Metsanurm - kristiinm@gmail.com

abiÕpetaja:    Kersti Pellmas - kersti@hilarius.ee

4.-6.klass

Õpetaja:         Natali Hanni - hanninatali@gmail.com

abiÕpetaja:    Raimond Viirmaa - raimond@hilarius.ee

 

7.-8, PÕ I lass

Õpetaja/abiÕpetaja:    Kristel Joamets – kristel.joamets@mail.ee

Õpetaja/abiÕpetaja:    Katrin Saaremägi - saaremagikatrin@gmail.com

 

9.klass

Õpetaja:         Oliver Umbsar – oliver@hilarius.ee

 

PÕ I - PÕ II

Õpetaja:         Maret Mesipuu – maret.mesipuu@gmail.com

LAPSEHOIUteenuse osutajad : 

Kehalise kasvatuse Õpetaja: Ülle Mängli - ylle@meil.ee
TööÕpe (puutöö) - Peeter Sihvre - peeter.sihvre@gmail.com
TööÕpe (kangasteljed, savitöö) - Anita Haljak - anita@hilarius.ee

MuusikaÕpetajad - Siiri Pent ja Merle Õismann
Valikaine teatritund - Ülle Mängli
Valikaine arvutiÕpetus - Oliver Umbsar

Hilariuse kool I Aadress: Sõle 40, Tallinn I registrikood 80206046