Hilariuse kooli perre kuuluvad inimesed, kes kannavad endas samu väärtusi ja pÕhimÕtteid.

1.-2.klass

Õpetaja:        Mairi Mölder - mairi@hilarius.ee

2.-3.klass

Õpetaja:        Karin Raidma - karin@hilarius.ee

abiÕpetaja:    Merle Õismann - merle@hilarius.ee

3.klass

Õpetaja:        Mairika Babenko - mairika@hilarius.ee

abiÕpetaja:    Kaisa Kuusiste - kaisakuusiste@gmail.com

4.-5.A klass

Õpetaja:         Kerttu Taggo - kerttu@hilarius.ee

abiÕpetaja:    Merle Õismann - merle@hilarius.ee

4.-5.B klass

Õpetaja:         Kristiin Metsanurm - kristiinm@gmail.com

abiÕpetaja:    Kersti Pellmas - kersti@hilarius.ee

5.-7.klass

Õpetaja/abiÕpetaja:    Natali Hanni - hanninatali@gmail.com

Õpetaja/abiÕpetaja:    Raimond Viirmaa - raimond@hilarius.ee

 

8.-9. , PÕ II klass

Õpetaja:    Kristel Joamets – kristel.joamets@mail.ee

abiÕpetaja:    Alla Osokina - alla@hilarius.ee

PÕ I klass

Õpetaja:         Oliver Umbsar – oliver@hilarius.ee

 

PÕ II, LÕ klass

Õpetaja:         Maret Mesipuu – maret.mesipuu@gmail.com

LAPSEHOIUteenuse osutajad : 

Kehalise kasvatuse Õpetaja: Marika Vakepea - marika.vakepea@gmail.com
TööÕpe (puutöö) - Peeter Sihvre - peeter.sihvre@gmail.com
TööÕpe (kangasteljed, savitöö) - Anita Haljak - anita@hilarius.ee

MuusikaÕpetaja - Ülle Mängli - ylle@meil.ee
Valikaine teatritund - Ülle Mängli
Valikaine arvutiÕpetus - Oliver Umbsar

Valikaine kodundus - Karin Raidma