top of page
ÕPPENÕUSTAMISTEENUSED - https://rajaleidja.innove.ee/
(eripedagoogiline, logopeediline, sotsiaalpedagoogiline, psühholoogiline, Tallinna ja Harjumaa nÕustamiskomisjon)
KOGEMUSNÕUSTAMINE​:
REHABILITATSIOON:
LAAGRID
bottom of page