Haldusjärelevalvet kooli Õppekasvatustegevuse üle teostab Haridus-ja Teadusministeerium.


Haridus- ja Teadusministeerium
Munga 18, Tartu 50088
telefon 735 0222
E-post: hm@hm.ee