top of page

Haldusjärelevalvet kooli Õppekasvatustegevuse üle teostab Haridus-ja Teadusministeerium.

Haridus- ja Teadusministeerium
Munga 18, Tartu 50088
telefon 735 0222
E-post: hm@hm.ee 

Haridus- ja Teadusministeerium viib läbi järelevalvet koolides kehtestatud Õppemaksu üle ning lapsevanematel on vÕimalik tutvuda Õppemaksuga seotud infomaterjaliga eraüldhariduskoolide lapsevanematele Haridus- ja Teadusministeeriumi veebilehel:
https://www.hm.ee/et/uudised/infomaterjal-erauldhariduskoolide-lapsevanematele

Käesoleva Õppemaksu järelevalvega seotud praktiliste küsimuste ja infoga on lapsevanemal vÕimalik pöörduda HTMi Õiguspoliitika osakonna järelevalve valdkonna peaeksperdi Mare Tamme poole e-posti aadressil mare.tamm@hm.ee ning sisuliste küsimustega, mis on seotud Õppemaksu kehtestamise ja erakoolide rahastamisega, on vÕimalik pöörduda HTMi haridusvÕrgu osakonna nÕuniku Piret Sapi poole piret.sapp@hm.ee 

bottom of page