HUVITEGEVUSED

HUVITEGEVUSE EESMÄRK on vÕimaldada eri vanuserühmadele eneses loomingulisuse avastamist, huvialaste oskuste ja vÕimete arendamist läbi mitmekülgse loovÕppe.

Huviringid alustavad tööd 1.veerandi jooksul. Huviringidega saab liituda kogu Õppeaasta jooksul. Liitumissoovi korral palun kontakteeruda vastava ringi juhendajaga ja saata avaldus. Ringijuhendaja teavitab kÕigile registreerunutele ja liituda soovijatele huviringi alustamisest individuaalselt.

Huviringid töötavad lapsehoiuteenuse ajal, st kui laps on huviringis, siis LHT rahastust me küsida ei saa.

Iga huviringis osaleva lapsevanemaga sÕlmib kooli direktor lepingu. Õppemaks Õppeaasta jooksul ei muutu. Puudumisi maha ei arvata. Huviringi tund kestab 45 minutit. 
Koolivaheaegadel huviringi ei toimu ja kuumaks selle vÕrra väiksem (3 nädala eest 34 eurot). Arved esitab kooli pidaja/raamatupidaja iga kuu alguses ja tÕendi makstud arvete kohta Õppeaasta lÕpus. Tasutud ringitasud on tuludeklaratsioonis deklareeritavad koolituskuludena ning neile rakendub tulumaksutagastus.

HUVIRINGID, mida pakume:

 

  • Teatriring, MTÜ Tundlik Teater, juhendaja Ülle Mängli, 1x nädalas, kuutasu 35 eurot.

  • Keraamikaring, juhendaja Anita Haljak, 1x nädalas, kuutasu 45 eurot.


Minimaalne Õpilaste arv ringis 4 last. Maksimaalne 6 last.

ÕPPEMAKS kokku 8 kuud 327 eurot.


TOETUSED HUVIRINGIS ÕPPIVALE LAPSELE:

Tallinna elanikel on Õigus taotleda ka perekonna sissetulekust sÕltuvaid toetusi, mida makstakse lapse toimetuleku tagamise, tervise säilitamise ja taastamise, lapse hariduse ning huvi- ja sporditegevusega seotud kulude osaliseks hüvitamiseks. Toetusi on Õigus taotleda kuni 350 eurot aastas lapse kohta.

 

Loe lähemalt:
http://www.tallinn.ee/est/haridus/Toetused-huvikoolis-oppivale-lapsele


Lasterikastel peredel (pere, kus on neli vÕi enam last) on vÕimalik taotleda Eesti Lasterikaste Perede Liidu huvihariduse toetust.


Loe lähemalt:

http://www.lasterikkad.ee/projektid/huviharidus/

Hilariuse kool I Aadress: Sõle 40, Tallinn I registrikood 80206046