HUVITEGEVUSED


Iga huviringis osaleva lapsevanemaga sÕlmib kooli direktor lepingu. Õppemaks Õppeaasta jooksul ei muutu. Puudumisi maha ei arvata. Huviringi tund kestab 45 minutit. Koolivaheaegadel huviringi ei toimu. Arved esitab kooli pidaja/raamatupidaja iga kuu alguses ja tÕendi makstud arvete kohta Õppeaasta lÕpus. Tasutud ringitasud on tuludeklaratsioonis deklareeritavad koolituskuludena ning neile rakendub tulumaksutagastus.

HUVIRINGID, mida pakume:

  • Teatriring, MTÜ Tundlik Teater, juhendaja Ülle Mängli, 1x nädalas, kuutasu 35 eurot.

  • Keraamikaring, juhendaja Anita Haljak, 1x nädalas, kuutasu 35 eurot.

  • Trummiring, juhendaja Arno Kalbus, 1x nädalas, kuutasu 40 eurot koolivahaeajata ja 30 eurot koolivaheajaga kuus.


Minimaalne Õpilaste arv ringis 4 Õpilast. Maksimaalne 6 ÕPilast.
 


TOETUSED HUVIRINGIS ÕPPIVALE LAPSELE:


Tallinna elanikel on Õigus taotleda ka perekonna sissetulekust sÕltuvaid toetusi, mida makstakse lapse toimetuleku tagamise, tervise säilitamise ja taastamise, lapse hariduse ning huvi- ja sporditegevusega seotud kulude osaliseks hüvitamiseks. Toetusi on Õigus taotleda kuni 350 eurot aastas lapse kohta.

Loe lähemalt:
http://www.tallinn.ee/est/haridus/Toetused-huvikoolis-oppivale-lapsele

Lasterikastel peredel (pere, kus on neli vÕi enam last) on vÕimalik taotleda Eesti Lasterikaste Perede Liidu huvihariduse toetust.


Loe lähemalt:
http://www.lasterikkad.ee/projektid/huviharidus/