top of page

Rahvusvaheliste noorteprojektide erasmus+ raames toimuv kontaktiseminar 
ja Õpirände projekt „open access" kohtumine toimub 12.-16.novembril 2018 
Islandil, Reykjavikis.

"open access" kohtumise eesmärk on partnerlussuhete loomine ning 
erivajadustega noorte kvaliteetsem kaasamine rahvusvahelistesse 
projektidesse.

Kontaktiseminari käigus Õpitakse tundma erinevaid erasmus+ Euroopa 
Noored vÕimalusi, tutvutakse Erasmus+ programmi kaasatuse 
tugimeetmetega, mis loovad osalemisvÕimalusi noortele, kes igapäevaelus 
vajavad lisatuge. Kohtumise fookuses on eelkÕige rahvusvahelise  
noortevahetuse arendamine kaasates erivajadustega noori ning koostöö 
alustamiseks koostööpartnerite leidmine.

Kontaktiseminari viiakse läbi pikaajalise strateegilise koostööprogrammi 
raames, mis pakub tuge organisatsioonidele erasmus+ programmi kaudu 
arendada kvaliteetseid kaasavaid projekte. Selleks korraldab 
noorteagentuur mitmeid koolitusi nii organisatsioonidele kui ka 
noortegruppidele ning neil osalemine on ka eelduseks rahvusvahelisel 
koolitusel olsalemiseks.

Island 2
Island 1
bottom of page