top of page
eramus+.jpg

ERASMUS+ PROGRAMM „YOUropean MEeting cafe”

 

Euroopa Liidu üldhariduse valdkonna koolidevaheline projekt

 

Projekti kestvus 01.09.2020-31.08.2022, pikendatud kuni 31.08.2023

Toetuse saaja: MTÜ Tallinna Erivajadustega Laste ja Noorte Tugiühingu hallatav Hilariuse Kool

Tallinn, Eesti

Toetuse summa Eestile: 18 624 eurot

 

Projekti kokkuvÕte:

Koolidevaheline koostöö projekt hÕlmab Saksamaa, Rootsi ja Eesti koolide erivajadustega Õpilasi. Projektis osaleb c 120 Õpilast vanuses 10-18 aastat. Igal koolil on erinev kaasav pedagoogika, Õpetamisstiilid ja strateegiad. Näiteks kui Rootsi (riiklik) kool keskendub digitaalsete vahendite kasutamisele erivajadustega Õpilaste igapäevaelu hÕlbustamiseks, siis Eesti (era) kool keskendub käsitööle kui praktilisele tegevusele. Projekti kaudu saavad koolid inspiratsiooni üksteise parimatest tavadest. Selle strateegilise partnerluse eesmärk on tuua kokku Euroopa erinevatest riikidest ja kultuuridest pärit erivajadusega Õpilased. See projekt mitte ainult ei vÕimalda kaasatud Õpilastel laiendada sotsiaalset ringi (leida uusi sÕpru) ja tÕsta nende enesehinnangut, vaid edendaks laiemas plaanis ka solidaarsust ja kodanikuosalust.

 

Tegevuste kirjeldus:

Tegevusi iseloomustab kombineeritud Õppimine: virtuaalsed koosolekud ja reaalsed kohtumised. KÕik Õpilast osalevad virtuaalsetel koosolekutel ja viis Õpilast igast koolist (koos Õpetajatega) külastavad üksteise koole. Igas koolis veedetakse kuus päeva (neli päeva tegevust ja kaks päeva reisimist). Visiitide ajal osalevad Õpilased ühistes tundides ja töötubades, mis keskenduvad iga vastuvÕtva kooli konkreetsetele tugevustele ning viivad läbi tegevusi, mille eesmärk on üksteise tundmaÕppimine. LÕppüritused (iga külastuse ajal) viiakse läbi rahvusvaheliste kohvikute foorumil, kus ühelt poolt sÕbrad ja pereliikmed, meedia ja kodanikuühiskond ja huvigrupid.

 

Tulemus:

Projekti tulemusena kaasatakse Euroopa Liidus erivajadustega Õpilased sotsiaalselt: omavaheliste sÕprussuhe loomine koos mänguliste töötubadega ja välismaale reisimine. Selle tulemusena Õpilaste enesehinnang ja kuuluvustunne suurenevad. Laiemast perspektiivist lähtudes annab projekt eeskuju, millest saavad inspiratsiooni teised koolid, Õpetajad ja kogu ühiskond.

bottom of page