PÕhikiri

 

Õppekava

Kodukord

 

Arengukava

dokumendiregister

Õpilaste arenguvestluste läbiviimise kord

Õppekäikude läbiviimise kord

Õppemaksu maksmise kord

Kooli Õppemaks on 137,00 eurot kuus. Õppemaksu tasutakse perioodil september- august(12 kuud). Tasutud Õppemaksult maksab riik tagasi tulumaksu 20%. Õppemaks sisaldab Õppetööks vajamineva inventari ja Õppematerjalide kulu.  

töökorraldusreeglid

hädaolukorra lahendamise plaan