top of page

PÕhikiri
 
Õppekava üldosa

hooldus Õppekava 

Toimetuleku Õppekava

Kodukord
 
Arengukava

dokumendiregister

Õpilaste arenguvestluste läbiviimise kord

Õppekäikude läbiviimise kord

Õppemaksu maksmise kord
Kooli Õppemaks on 146,00 eurot kuus. Õppemaksu tasutakse perioodil september- august(12 kuud). Tasutud Õppemaksult maksab riik tagasi tulumaksu 20%. Õppemaks sisaldab Õppetööks vajamineva inventari ja Õppematerjalide kulu.  

hädaolukorra lahendamise plaan

bottom of page