PÕhikiri
 
Õppekava üldosa

hooldus Õppekava 

Toimetuleku Õppekava

Kodukord
 
Arengukava

dokumendiregister

Õpilaste arenguvestluste läbiviimise kord

Õppekäikude läbiviimise kord

Õppemaksu maksmise kord
Kooli Õppemaks on 146,00 eurot kuus. Õppemaksu tasutakse perioodil september- august(12 kuud). Tasutud Õppemaksult maksab riik tagasi tulumaksu 20%. Õppemaks sisaldab Õppetööks vajamineva inventari ja Õppematerjalide kulu.  

hädaolukorra lahendamise plaan