top of page

Kaitseressursside Ametiga sÕlmitud lepingu alusel töötab 
asendusteenistuja meie koolis 12 kuud.

 

Asendusteenistuja tööülesanded:
1. Õpilaste toetamine, abistamine tunni ajal ja vahetunnis ning 
koolivälistel üritustel;
2. vajadusel kooliruumide koristus- ja remonttöödes abistamine;
3. lastelaagrites osalemine;
4. klasside ettevalmistamine, Õppevahendite remont, hooldus.

 
 

2017/2018 Õa töötas meie koolis 2 asendusteenistujat
2018/2019 Õa töötas meie koolis 2 asendusteenistujat

2019/2020 Õa töötas meie koolis 1 asendusteenistuja
2020/2021 
Õa töötab meie koolis 1 asendusteenistuja
2021/2022 
Õa töötab meie koolis 1 asendusteenistuja
2022/2023 
Õa töötas meie koolis 2 asendusteenistujat


asendusteenistuse kohta vaata infot siit

bottom of page