Kaitseressursside Ametiga sÕlmitud lepingu alusel töötab 
asendusteenistuja meie koolis 12 kuud.

 


Asendusteenistuja tööülesanded:
1. Õpilaste toetamine, abistamine tunni ajal ja vahetunnis ning 
koolivälistel üritustel;
2. vajadusel kooliruumide koristus- ja remonttöödes abistamine;
3. lastelaagrites osalemine;
4. klasside ettevalmistamine, Õppevahendite remont, hooldus.

 

 


2017/2018 Õa töötas meie koolis 2 asendusteenistujat.
2018/2019 Õa töötas meie koolis 2 asendusteenistujat.

2019/2020 Õa töötas meie koolis 1 asendusteenistuja.
2020/2021 
Õa töötab meie koolis 1 asendusteenistuja.


asendusteenistuse kohta vaata infot siit