top of page
Hilariuse erakool on loodud 2005 a. lastevanemate soovil ja pakub pÕhiharidust  nÕustamiskomisjoni 
otsuse alusel toimetuleku- ja hooldusÕppe Õppekava järgi.
 
Koolis on epohhiÕpe. Igal hommikul Õpitakse üht Õppeainet kahel esimesel koolitunnil 3-4 nädalat. Seejärel on käelise tegevuse, liikumise, muusika, eesti keele ning matemaatika tunnid. Selline kindel päeva- ja nädalarütm annab lastele turvatunde.
 
Oma töös Õpilastega toetume waldorfpedagoogikale, mis toetab lapse igakülgset arengut ja lähtub inimese kasvamise ja arenemise seaduspärasustest. Õppimises kasutatakse palju kunstilist väljendust ja praktilisi tegevusi. haaratud on Õpilase mÕte, tunne ja tahe.

Oleme väike ja hubane kool, igas klassis on maksimaalselt 6 Õpilast, vajadusel vähem. VÕimalusel arvestame laste omavahelist sobivust. Igal Õpilasel on individuaalne Õppekava. Õpilased saavad osaleda tunnetus-teraapiatoas, kangastelgedel kududa, teha Saori loovkudumist, puutööd ja savitööd ning ujuda SÕle Spordikeskuses MyFitness AS treenerite juhendamisel.

Meie moto on väärtustades teineteist

    
Kuulume Eesti Vabade Waldorfkoolide- ja 

Lasteaedade Ühendusse 

(http://waldorf-ühendus.ee/yhendus )

Meie sÕpruskooliks Eestis on Tartu Maarja kool.

Oleme Eriolümpia Eesti ühenduse liige, mis on maailma suurim spordiorganisatsioon intellektipuudega inimestele

Hilariuse Kooli patrooniks on Hannes Hermaküla

EEO-logo-horisontaal.jpg

„Maailma tÕeliselt tundes vaata sügavalt omaenda sisemusse;  end tÕeliselt tundma Õppides näitad üles tÕelist huvi maailma vastu.“  R.Steiner
 

Hilariuse Kool (2).png
VastuvÕtmine

Hilariuse Kool on pÕhiharidust andev erakool.

Hilariuse Kooli vÕetakse Õpilasi
nÕustamiskomisjoni otsuse alusel.

Lapsehoiuteenus

MTÜ pakub Lapsehoiuteenust Hilariuse Kooli  ja teistele erivajadustega lastele. Omame Lapsehoiuteenuse tegevusluba.

Dokumendid

Hilariuse kooli pÕhikiri

Õppekava

Kodukord

Õppemaksu maksmise kord

Tööpakkumised
 
tööpakkumised hetkel puuduvad
 
bottom of page